Warunki

Edytor witryny

interactifs.com, interactifs.fr, interactifs.org, interactifs.eu, interactifs.es, interactifs.com.tr, interactifs.pt, interactifs.com.br, interactifs.it, interactifs.be, interactifs.co.uk ( zwane dalej jako strony internetowe) zostały opublikowane i są hostowane przez firmę Interactifs SAS (329 814 685 RCS LIBOURNE), której siedziba mieści się pod adresem 13, Ruet Notre Dame, 33220 Sainte-Foy-La-Grande, Francja.

Treść użytkownika

Zgodnie z francuskim prawem dotyczącym technologii informatycznych, zarządzania plikami i ochrony danych (6 stycznia 1978 r.), Gromadzenie informacji o mianowaniu za pośrednictwem tej strony internetowej zostało zgłoszone francuskiemu CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés) pod numerem 1643429.

Dane nominacyjne zgromadzone za pośrednictwem tej strony internetowej pozostają wyłącznie do użytku wewnętrznego Interactifs. Interakcje nie będą w żadnym wypadku ujawniać tych danych stronom trzecim w celach promocyjnych lub reklamowych. Użytkownik jest jednak informowany, że zgodnie z artykułem 32 wyżej wspomnianej ustawy odpowiedzi udzielane za pośrednictwem formularzy dostępnych na stronie internetowej, w szczególności za pomocą tych, które umożliwiają użytkownikowi przekazanie jego / jej danych kontaktowych w celu otrzymania dokumentacji lub pobrania broszur, a nawet subskrybowanie usług proponowanych za pośrednictwem witryny, może być używane przez Interactifs oraz że ma on prawo żądać sprostowania tych informacji pisząc na adres:

Interakcje
103 rue du Cherche-Midi
75006 Paryż

Prawa autorskie

Wszystkie opublikowane informacje i marki wymienione na stronach internetowych są wyłączną własnością ich właścicieli. Jakiekolwiek powielanie, w całości lub w części, tych tekstów, marek i / lub logo, wykonane za pośrednictwem tych stron bez wyraźnej zgody ich właścicieli, jest zatem zabronione, zgodnie z artykułem L. 713-2 francuskiego Kodeksu własności intelektualnej

Ograniczona odpowiedzialność

Interakcje i wszystkie strony trzecie zaangażowane w tworzenie tych stron internetowych nie dają żadnej gwarancji, wyraźnej ani domniemanej, i nie przyjmują żadnej odpowiedzialności związanej z wykorzystaniem tej publikacji. W związku z tym Interactif nie może ponosić odpowiedzialności wobec użytkownika ani żadnych innych stron za bezpośrednie lub pośrednie szkody spowodowane przez korzystanie z tych stron internetowych lub jakichkolwiek innych stron internetowych powiązanych z tym za pośrednictwem hiperłącza.

Treść wszystkich informacji skierowanych do Interactifs będzie uważana za nie poufną i wolną od opłat licencyjnych.

Ce site utilise des cookies pour améliorer le confort d'utilisation. En acceptant de continuer sans modifier les paramètres de votre navigateur, vous acceptez leur utilisation. Règles de confidentialité - Utiliser des cookies