Szkolenie zamknięte
Nie szukajcie katalogu szkoleniowego, nie znajdziecie go !


U nas wszystko jest szyte na miarę lub prawie

Poświęciliśmy ponad 30 lat na rozwijanie programu Dyscyplina Interactifs©, z którego jesteśmy dumni. Dzięki niemu realizujemy pewną oryginalną wizję relacji oraz prostą i skuteczną technikę szkoleniową. Dyscyplina Interactifs© ma fundamentalne znaczenie dla wszystkich naszych projektów. Przysłuży się wam jako narzędzie do zmiany zachowań i relacji. Dzięki temu oferujemy proces możliwy do przeprowadzenia na potrzeby bardzo zróżnicowanych wyzwań.

Tworzymy z naszymi klientami programy szkoleniowe dostosowane do pojawiających się przed nimi wyzwań osobistych czy biznesowych. Czasem chodzi o to, aby sprzedać więcej, czasem zaś o to, aby zarządzać lepiej. Czasem chodzi również o zwiększenie swojego wpływu, utrzymanie pozycji czy odważenie się na zabranie głosu, by zostać wysłuchanym

Nasze rozumienie waszych wyzwań

Doskonale wiemy, z czym wiąże się wykonywanie pracy zarządzającego, menadżera lub handlowca w niemal wszystkich sektorach działalności. Zgłębiliśmy tę wiedzę dzięki wielu projektom, które przeprowadziliśmy od 1989 r., jak również dzięki doświadczeniu zawodowemu naszych trenerów.

Dzięki temu:

 • tworzymy programy dostosowane do waszych wyzwań i potrzeb;
 • zapewniamy odpowiednie, mające natychmiastowe zastosowanie, szkolenia dla waszych pracowników.

Co możemy dać twoim pracownikom

 • oszczędność czasu i energii
 • stworzenie spójności, solidarności i odpowiedniego nastawienia
 • rozwinięcie zdolności do wspólnego działania na rzecz obranego celu
 • przygotowanie  do poważnych wyzwań
 • zachowywanie się jak na szefa przystało
 • staranne określenie i realizacja strategii przedsiębiorstwa
 • wyrażanie stanowiska w ważnych sprawach w sposób budzący szacunek w oczach zespołu
 • zarażanie energią poprzez zaangażowane, czytelne zachowanie godne szacunku
 • zdobywanie i łączenie zasobów
 • budowanie poczucie własnej wartości i pewności siebie także w innych działach
 • zwiększenie sprzedaży
 • odważyć się na więcej podczas sprzedaży
 • szybciej ocenić, co dana relacja handlowa może przynieść
 • lepsze negocjowanie z umiejętnością zachowania relacji oraz pozyskania kontrahentów
 • pobudzenie chęci zdobywania i przyjemności z osiągnięcia konkretnych rezultatów
 • wyrażanie dynamicznego, fachowego wizerunku firmy
 • budowanie szacunku i zaufania do działów wspierających
 • pozyskanie zasobów na dany projekt czy daną misję
 • zwiększenie autorytetu płynącego z zachowania w przypadku braku autorytetu wynikającego z pozycji w hierarchii
 • zwiększenie produktywności spotkań
 • utrzymanie w rozmowie swojej pozycji przy jednoczesnej dbałości o relację i swoje interesy
 • więcej zyskać a przy tym zadbać o obustronny szacunek
 • negocjowanie w sposób przejrzysty i z szacunkiem
 • zachęcenie pracowników operacyjnych do korzystania z kompetencji działu zakupów
 • przywrócenie prestiżu działu zakupów
 • przekazywanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa wśród potencjalnych i aktualnych pracowników
 • działanie jako „team” razem z kadrą kierowniczą, aby służyć pracownikom i strategii HR firmy
 • promowanie działań HR wśród pracowników i menedżerów
 • traktowanie z większym komfortem i szacunkiem spraw socjalnie / prawnie złożonych i/lub obarczonych ryzykiem
 • tworzenie spokojniejszych relacji z partnerami społecznymi

Co możemy dać twojej firmie

 • bycie równie wymagającym w kwestiach technicznych, jak i bardziej zjednującym i wolnym w relacjach biznesowych
 • pełnienie z większym komfortem różnych funkcji: konsultanta sprzedawcy, dostawcy, menedżera
 • sprzedaż, w ramach której klient jest partnerem a nie przeciwnikiem
 • wychodzenie z negocjacji z kupcami lub pracownikami operacyjnymi z zachowaniem, w miarę możliwości, szacunku i zaufania, a przynajmniej swojej dumy
 • przekonywanie klientów, aby chętniej dzielili się swoimi wątpliwościami w danym momencie, jak również do szybszego wyrażania swych opinii
 • uzyskiwanie opinii uczestników na temat projektów pomimo nierzadko sprzecznych celów i rzadko omawianych implikacji dla ich polityki
 • Wyróżnianie się poprzez swoje zachowanie w przypadku braku możliwości wyróżnienia się ofertą
 • Przywrócenie zaufania klientów, którzy nauczyli się ostrożnego podejścia do kwestii finansowych
 • Wyróżnienie się zachowaniem w kontaktach w przypadku braku odróżniającej oferty
 • Większa odwaga i czytelność intencji handlowych przy równoczesnym stosowaniu się do przepisów i zaleceń organów nadzoru
 • Korzystanie z możliwości biznesowych nie będąc odebranym jako oportunista (tzn. spojrzenie na daną sytuację z uwzględnieniem potrzeb klienta i danej kampanii produktowej)
 • Zachęcenie klientów do przyjścia do oddziału banku i pozostawania w kontakcie z doradcami
 • Odkrycie (na nowo) przyjemności ze sprzedaży i pozbycie się wrażenia, że sprzedaż jest czymś niskim
 • Odmawianie żądaniom rabatów, niższych cen, gestów handlowych… zachowując ważnych klientów lub zgoda na nie z zachowaniem interesów firmy poprzez wymagania wobec kontrahentów
 • Bycie równie wymagającym w kwestiach merytoryki finansów, jak i bardziej zjednującym w relacjach
 • Wywieranie większego wpływu i posiadanie większej wolności, jednocześnie utrzymując stylowy wizerunek

Ogólnie

 • Złagodzenie stosunków między jednostką centralną, a spółkami krajowymi jak również pomiędzy producentem a siecią
 • Zachęcenie klientów do odwiedzania dealerów z innych powodów niż tylko negocjacje, jazda próbna, zaplanowany przegląd czy naprawa

W zakresie sprzedaży / usług posprzedażnych

 • Poprawa wizerunku sprzedaży i sprzedawcy samochodów oraz przywrócenie zaufania klientów
 • Przywrócenie sprzedającym możliwości poczucia się dobrze w zetknięciu z klientami czasem tak samo dobrze poinformowanymi na temat danego pojazdu jak oni
 • Wyjście od metody, aby dojść do relacji
 • Negocjowanie w sposób przejrzysty i z szacunkiem

W terenie

 • Posłużenie się relacją, aby przedstawić dany punkt widzenia
 • Lepsza identyfikacja tego, co jest negocjowalne i nienegocjowalne w zakresie wymagań sieci
 • Zwiększenie wpływu i naturalnego autorytetu w stosunku do dealerów (w przypadku braku zależności hierarchicznej)
 • Poczucie solidarnej odpowiedzialności za trudne decyzje
 • Traktowanie na równi i pozyskanie szacunku właścicieli koncesji / inwestora
 • Czerpanie na nowo przyjemności z relacji przez tych, którzy jej nie mają lub nie doświadczają jej często
 • Być tak samo zdecydowanym w relacjach, jak w swoim zawodzie
 • Być rozumianym dzięki prostemu przekazowi
 • Posiadanie większego wpływu na swoim poziomie hierarchii, pomimo rozmiarów struktur i złożoności organizacji
 • Posiadanie wspólnego kodu zachowań relacyjnych w dużych grupach międzynarodowych, gdzie spotykają się ludzie różnych profesji i kultur
 • Umiejętność tworzenia bliskich relacji, nawet w przypadku zespołów pracujących na odległość
 • Poprawa wizerunku profesji, której reputacja została nadszarpnięta
 • Wyróżnianie się na tle silnej konkurencji niewielkiej liczby laboratoriów gotowych do poświęcenia znacznych środków, aby zdobyć sympatię lekarzy
 • Zwiększenie liczby recept, aby skompensować utratę marż wraz wejściem na rynek leków generycznych i spadkiem refundacji
 • Odzyskanie zaufania lekarzy, a zwłaszcza ich cierpliwości
 • Ponowne zachęcenie lekarzy do przyjmowania przedstawicieli (odwrotna sytuacja jest również często prawdziwa)
 • Prowadzenie interesów nie będąc grubiańskim w oczach środowiska medycznego
 • Przyjmowanie wniosków lekarzy o wsparcie, jednocześnie pozyskując kontrahentów, którzy bronią interesów laboratoriów lub odmawianie przyjmowania tych wniosków nie zrażając do przepisywania recept
 • Umiejętność zainteresowania i bycia przekonującym mimo częstych spotkań
 • Wprowadzenie dyscypliny w przygotowywaniu się do spotkań i monitorowaniu dalszego przebiegu relacji

Nasze szkolenia są doświadczeniem zespołowym, dzięki czemu mają dużą wartość zarówno pod kątem integracji jak i produktywności ekipy:

 • duże zaangażowanie emocjonalne podczas szkolenia pozostawia mocne wspomnienie wspólnego doświadczenia
 • przyswojenie i praktykowanie Dyscypliny Interactifs© na wszystkich szczeblach organizacji tworzy wspólny kod zachowania w relacjach – to solidna więź, która wrasta w kulturę firmy i na stałe zmienia sposób komunikacji między ludźmi.

Nawiążmy relację!
Pytanie, chęć, potrzeba …


Ce site utilise des cookies pour améliorer le confort d'utilisation. En acceptant de continuer sans modifier les paramètres de votre navigateur, vous acceptez leur utilisation. Règles de confidentialité - Utiliser des cookies