Talk Lean

Shorter Meetings. Quicker Results. Better Relations.

Książka bazująca na bardzo udanym programie szkoleń Interactifs dla biznesu dostarcza wiedzy o tym, jak formułować jasny przekaz, ukierunkować się na cel i skuteczność mówiąc to, co naprawdę myślisz w sposób, na który inni będą reagować.

Dowiesz się jak:

  • Rozpoczynać spotkania i rozmowy w zwięzły, empatyczny i skuteczny sposób
  • Słuchać i reagować tak, aby zrozumieć, czego naprawdę chcą twoi rozmówcy
  • Wytworzyć autentyczne zaufanie w rozmowie, aby ludzie chętnie wysłuchali, co masz do powiedzenia
  • Porozumiewać się w sposób naturalny i zarazem skuteczny
  • Utrzymać i wzmocnić relacje z innymi.

Strona poświęcona książce Talk Lean www.talk-lean.com

Valeur(s) et Management

Les valeurs de la relation – être productif tout en restant civilisé

Książka jest zbiorem metod zarządzania stosowanych na świecie, aby lepiej prowadzić firmę w oparciu o wartości, a tym samym wytworzyć więcej wartości dla ogółu. Czytelnik zapozna się ze Strategią Błękitnego Oceanu, Eco-Efficiency, Radical Innovation Design… i z Dyscypliną Interactifs©.

Rozdział poświęcony Dyscyplinie© da czytelnikowi wgląd w podstawową koncepcję, która kryje się za tym innowacyjnym podejściem. Naucza ono prostoty i szacunku w relacjach między ludźmi. Tekst przedstawia także argumenty przemawiające za inwestowaniem w poprawę codziennych interakcji na wszystkich szczeblach organizacji.

Blog poświęcony temu think-tankowi : http://valeursetmanagement.com/

Ce site utilise des cookies pour améliorer le confort d'utilisation. En acceptant de continuer sans modifier les paramètres de votre navigateur, vous acceptez leur utilisation. Règles de confidentialité - Utiliser des cookies